Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.villajeanneinteriors.be met betrekking tot de op de website www.villajeanneinteriors.be aangeboden producten. De website www.villajeanneinteriors.be is eigendom van en wordt beheerd door  mevr. Veerle Castermans, eenmanszaak, met handelsbenaming villa Jeanne interiors, met maatschappelijke zetel te 9472 Iddergem, Hoogstraat 104, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer: BE0740826216 Door een bestelling te plaatsen op  www.villajeanneinteriors.be  aanvaardt de koper deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wanneer in de productdetails niets anders wordt aangegeven, zijn de artikelen van villa jeanne interiors bestemd voor privégebruik. Wanneer u vragen heeft over het aanschaffen van de artikelen voor zakelijk gebruik, beantwoord Veerle Castermans graag al uw vragen.

 1. TOEPASSINGSGEBIED; TERMIJN
  1. De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AVV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op www.villajeanneinteriors.be. De AVV, die in tegenspraak zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing.
  2. Indien er sprake is van „consumenten“ in deze AVV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AVV.
  3. Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
 2. EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle Rechten, inclusief  auteursrechten, van www.villajeanneinteriors.be zijn én blijven eigendom van Veerle Castermans voornoemd. Elk gebruik van de website en de inhoud ervan, inclusief kopiëren of opslaan van het geheel of elementen ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Veerle Castermans voornoemd, tenzij voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.
 3. PRODUCTINFORMATIE
  Villa Jeanne interiors tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct

  1. mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld afmetingen, kleuren en materialen), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door Veerle Castermans te contacteren.
 4. LEVERING
  1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, zijnde België en Nederland. Voor verkoop naar andere landen, dient de koper contact op te nemen via hello@villajeanneinteriors  voor meer informatie.
  2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na integrale betaling. Behoudens andere bepalingen, is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na betaling van de bestelling. Eventueel vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper; villa Jeanne interiors heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
  3. Villa Jeanne interiors controleert de artikelen voor verzending en zorgt voor een degelijke verpakking. De koper verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. De koper mag nooit verpakkingen aanvaarden die duidelijk beschadigd zijn bij het transport. De koper controleert de zending onmiddellijk bij ontvangst. Indien de koper schade vaststelt aan de geleverde artikelen, dan brengt de koper villa Jeanne interiors onmiddellijk op de hoogte en wordt ook een foto van het beschadigde artikel verstuurd via e-mail. Villa Jeanne interiors adviseert om nooit de postverpakking weg te gooien voor de koper heeft vastgesteld dat de zending in goede staat is.
 5. PRIJZEN
  1. Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Villa Jeanne interiors houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Niettegenstaande  www.villajeanneinteriors.be  met de nodige zorg werd opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.villajeanneinteriors.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door villa Jeanne interiors zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn. Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
 6. VERZENDINGSKOSTEN
  1. De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor België en Nederland staan hieronder vermeld. Voor verzending naar andere landen, gelieve contact op te nemen via www.villajeanneinteriors.be  voor meer informatie.
 7. BELGIË
  Verzendkosten binnen België: 7,00 Euro.
 8. NEDERLAND
  Verzendkosten naar Nederland: 10,01 Euro.
  Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de bestelling opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 9. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT / RETOURNEREN
  1. De consument heeft het recht aan villa Jeanne interiors mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product. Indien de koper zich op deze mogelijkheid wil beroepen, moet de koper de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar villa Jeanne interiors, Hoogstraat 104, 9472 Iddergem. De geretourneerde goederen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen na levering terug verzonden zijn en moeten onbeschadigd, in ongebruikte toestand en in de originele verzenddoos verzonden worden.
  2. Artikelen die aan villa Jeanne interiors worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door villa Jeanne interiors terugbetaald. Verzendingskosten worden niet terugbetaald.
  3. Gepersonaliseerde items kunnen niet worden geretourneerd. Artikelen gekocht tijdens de solden-periode kunnen niet geretourneerd worden.
  4. Onvolledige of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
 10. INSCHRIJVING OP WWW.VILLAJEANNEINTERIORS.BE
  1. Bij de bestelling van goederen en het openen van een klantaccount op www.villajeanneinteriors.be, zal u worden uitgenodigd u te registreren en persoonlijke gegevens te verstrekken.
  2. Bij inschrijving bent u verantwoordelijk voor het juiste en volledige karakter van de te verstrekken informatie. U gaat ermee akkoord de toegangsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen en niet aan onbevoegde derden over te dragen. De inschrijvingsbevestiging komt onmiddellijk na het verzenden ervan toe.
  3. U bent zelf als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de zones toegankelijk hiertoe. Zij kunnen geen schade toebrengen aan de rechten van derden. Er is geen recht op publicatie en archivering van inhoud, zoals bijvoorbeeld productevaluaties.
  4. U dient zich te onthouden van elke storing van de site www.villajeanneinteriors.be of in het algemeen van elk gebruik van gegevens beschikbaar buiten het beoogde gebruik binnen het platform. Manipulaties uitgevoerd met als doel het verkrijgen van onverschuldigde betalingen of enig andere voordeel dat schade toebrengt aan de belangen van www.villajeanneinteriors.be of een andere betrokken partij kan, buiten de juridische gevolgen, met name leiden tot het verlies van toegang tot www.villajeanneinteriors.be. Klanten kunnen genieten van het online aanbod in de mate van de respectieve beschikbaarheid ervan. De inhoud kan alleen worden gebruikt voor privé, niet- commerciële doeleinden.
  5. Elke klant wordt maar toegestaan een enkele klantaccount te onderhouden. Wij behouden ons het recht om meervoudige inschrijvingen te verwijderen, de klanten te waarschuwen die de bepalingen in de punten 2.1 en 2.4 schenden, of de inhoud te verwijderen of bewerken (virtueel woningrecht).
  6. Een recht op permanente toegang tot de site of de gegevens of andere voorgestelde diensten bestaat niet. www.villajeanneinteriors.be biedt geen garantie met betrekking tot de permanente toegang tot de website en de andere delen van de prestaties.
 11. BETALINGEN; VERVALTERMIJN
  1. In beginsel zijn de Prepayment betalingsmodaliteiten zoals kredietkaarten, Mr. Cash en PayPal ter uwer beschikking. Villa jeanne interiors behoudt echter het recht om bij elke bestelling, sommige betalingsmethodes niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingsmethode. Er is geen recht op een bepaalde betaalmethode.
  2. In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.
  3. Als u voor een betaling via PayPal kiest, betaalt u het factuurbedrag door de online leverancier PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). U dient ingeschreven te zijn bij PayPal of u vooraf te registreren. Tijdens het bestellingproces wordt u omgeleid naar de website van PayPal en kan u zich identificeren door de toegangsgegevens in te voeren en de betalingsopdracht te bevestigen. De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd.
  4. Gelieve te willen noteren dat villa jeanne interiors enkel betalingen aanvaardt vanaf rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Wij aanvaarden onder geen beding de ten laste neming van geldtransactiekosten.
  5. Villa jeanne interiors behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen (thans per e-mail).
 12. PROMOTIECODES
  1. Villa jeanne interiors biedt promotiecodes aan. Deze promotiecodes zijn bons die u niet kan kopen en die in het kader van reclamecampagnes, met beperkte geldigheidsduur, worden uitgedeeld.
  2. De promotiecodes zijn enkel geldig voor een bepaalde periode en kunnen maar eenmaal gebruikt worden tijdens het bestellingproces bij ww.villajeanneinteriors.be. Sommige producten kunnen worden uitgesloten van de promotieactie.
  3. De waarde van de goederen dient minimum overeen te stemmen met de waarde van de promotiecode. Om administratieve redenen is het niet mogelijk het resterend saldo terug te betalen.
  4. U kan de bon inruilen – enkel vóór de voltooiing van de bestelling – door de code van de bon in te geven tijdens het bestelproces. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de promotiecode kan niet worden terugbetaald of vergoed.
  5. De promotiecode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd.
  6. Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.
  7. De promotiecode wordt niet terugbetaald wanneer de goederen volledig of gedeeltelijk worden teruggekeerd, gezien de promotiecode werd toebedeeld als onderdeel van een reclameactie en geen enkele tegenprestatie werd geleverd.
 13. CADEAUBON
  1. De cadeaubon kan worden omgezet voor de aankoop van artikelen op www.villajeanneinteriors.be.
  2. Het tegoed van de cadeaubon kan niet worden terugbetaald of vergoed.
  3. Cadeaubonnen kunnen enkel worden ingegeven voor de beëindiging van de bestelling. Een latere compensatie is niet mogelijk.
  4. Indien het bedrag van de cadeaubon niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffend via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.
  5. Villa jeanne interiors is niet verantwoordelijk voor verlies van de cadeaubon. Ook is villa jeanne interiors niet verantwoordelijk bij een fout in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon.
  6. De cadeaubon is overdraagbaar. De vermenigvuldiging, uitgave of manipulatie van de bonnen is niet toegestaan.
  7. De code van de cadeaubon wordt overgemaakt per mail of post bij ontvangst van betaling.
 14. WAARBORG
  1. Villa Jeanne interiors staat voor het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten. Ondanks al onze kwaliteitszorg kan het voorkomen dat je een artikel ontvangt dat niet helemaal perfect is of dat defect gaat nadat het in gebruik genomen is. Wanneer een product gebreken vertoont, gebruik dit dan niet meer.
  2. De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Villa jeanne interiors staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Villa jeanne interiors is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
  3. Het aanspreken van de waarborg is niet toegestaan in volgende niet-limitatieve gevallen:
   1. Beschadiging door opzet of nalatigheid.
   2. Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
   3. Verandering of reparatiewerkzaamheden die de klant of derden op ondeskundige wijze en zonder toestemming van villa Jeanne interiors hebben aangebracht dan wel getracht hebben aan te brengen aan het product of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is .
   4. Natuurlijke en/of normale slijtage.
   5. Kleine kleurverschillen. Door het natuurlijke productieproces van de stoffen, het werken met natuurproducten zoals leder, en het kleuren van een natuurlijk product dat als basis hout heeft kan er van tijd tot tijd mogelijk enig kleurverschil in de collecties aanwezig zijn.
   6. De wandmeubels zijn steeds behandeld met een waterafstotende vernis. Door lichtinval kunnen het wandmeubel en zijn verschillende individuele materialen (hout, leder en stoffen) onderhevig zijn aan lichte verkleuring na verloop van tijd.
   7. Beschadiging als gevolg van het niet (juist) in acht nemen van het wasetiket en of de gebruiksaanwijzing/instructies:
    1. INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE WANDMEUBELS
     Stof het wandmeubel af met een droge stofdoek of met een licht bevochtigde stofdoek. Gebruik geen bleekmiddel, 100% azijn of een allesreiniger op basis van bleekmiddel. Gebruik geen boenmiddel voor hout. Gebruik geen water of eender ander schoonmaakproduct op het leder voor de wandmeubels die zijn afgewerkt met leder. Het gebruik van een ledervoedend product is louter op eigen risico.
     De meegeleverde muurpluggen zijn aangepast aan het door u geselecteerde muurtype. De totale draagkracht van het wandmeubel hangt of van de draagkracht van de muurpluggen. Een indicatie van de totale draagkracht wordt steeds meegeleverd op het montageplan.
    2. WASINSTRUCTIES VOOR DE VERVANGBARE AFWERKINGSSTOFFEN
     Indien de vervangbare afwerkingsstoffen vuil zijn door gebruik, kan u deze wassen in de wasmachine op maximaal 30 graden op een wolprogramma of een programma voor delicate stoffen. Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel. Laat de vervangbare afwerkingsstof plat drogen. Strijk de vervangbare afwerkingsstof niet, steek de stof niet in de droger, breng ze niet naar de droogkuis en vermijd het drogen in direct zonlicht. Wassen kan zorgen voor een zeer lichte inkrimping van de vervangbare afwerkingsstof.
   8. Aansprakelijkheid van villa Jeanne interiors uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel.
 15. OVERMACHT
  Villa jeanne interiors is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij villa jeanne interiors hetzij de leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 16. CONTACTGEGEVENS
  Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via www.villajeanneinteriors.be , kunt u via e- mail (hello@villajeanneinteriors.be) of telefonisch (0498/413406) contact opnemen.
 17. TOEPASSELIJK RECHT
  Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische Rechtbanken bevoegd.
Copyright © villa Jeanne interiors 2021 - Alle rechten voorbehouden